Koch Industries,Inc。GizlilikPolitikası

©TelifHakkı2018,Koch Industries,Inc。
Tüm Hakları Saklıdır
Son Güncelleme: Nisan 2020

Koch Industries,Inc。Bireylerere SaygıDuyar’BilgileriningizliliğineÖnemVerir。BU Global Politika,Koch Industries'inVeBağlıKuruluşlarının(Ör。乐动足球彩票乐动官网Trading,LLC; Koch AG&Energy Solutions,LLC VE Koch Engine Solutions,LLC)Veiştiraklerinin(Birlikte,Koch Industries)KişiselBilgiuygulamalarıiçingeçerlidir。Bu Gizlilik Politikası, yazılı veya sözlü iletişim yoluyla, çevrimiçi, çevrimdışı, mobil uygulamalar, sosyal ağlar veya diğer kaynaklar yoluyla sizden veya sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerle ilgili uygulamalarımızı açıklamak için geliştirilmiştir.Bu Gizlilik Politikası, global olarak Koch Industries’te benimsediğimiz uygulamaları geniş bir şekilde açıklarken yerel yasalar değişiklik gösterebilmekte ve bazı yargı bölgeleri işleme faaliyetlerimize kısıtlamalar getirebilmektedir.Bu Sebeple,Bu GibiYargıAlanlarındakiFiiliuygulamalımız,Yerel gereksinimlereumamızızızızılamakiçinBuradaaçıkinandandahaanandan daha dahasınırllillıolabilıolabilirir。Bu GizlilikPolitikasıBirSözleşmeDeğildirveSözleşmedenDoğanHerhangibir hak veyayükümlükoulükOluşturmasturmaz。

Tam anlamıyla bilgi sahibi olduğunuzdan emin olmak için bu Gizlilik Politikasının tamamını okumanızı tavsiye ederiz. Ancak bu Gizlilik Politikasının yalnızca belirli bir bölümüne erişmek isterseniz, ilgili bölüme geçmek için aşağıdaki bağlantılardan birine tıklayabilirsiniz:

TopladığımızKişiselBilgilervebunlarıNasılKullanıyoruz

Bireylerin kişisel bilgilerini web sayfalarımız veya başka yollarla toplayabiliriz (mesela e-posta, faks, posta, telefon, mobil uygulamalar, üçüncü taraf uygulamaları, ana kuruluşumuz, yan veya bağlı kuruluşlarımız, iş ortaklarımız ve ticari veri sağlayıcıları ve kamusal veritabanları gibi diğer üçüncü taraflar). Bilgilerinizi sağlamanın başlıca yolları, gönderebileceğiniz bilgi türleri, aynı zamanda bu bilgiyi nasıl kullanabileceğimiz aşağıda listelenmiştir.

İşdünyasındanHaberler,BültenlerVeDiğerİletişimLerİşimpERi从Sağladığınız bilgileri kullanarak talep ettiğiniz iletişim ve bilgileri size göndermek, ayrıca sizinle ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında iletişime geçmek meşru iş alanlarımızdandır.Size daha fazla iş dünyasından haber, bülten veya diğer iletişimleri göndermemizi istemiyorsanız, istediğiniz zaman bu Gizlilik Politikasındaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilir ve üyelikten çıkabilirsiniz.

Hedefleri WebSayfalarımızVeMobilUygulamarımımızdanKochIndustries IleIlişkinizeileIlişkinizeveyaürünlerleIlgilibilgilere bilgilereeriişmekizmekizmekiiçinkizinKiizinkiISISELkişisiselBilgilerIinizikullerizi kullanarak kaydolakiiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziiz。buayrıntılarıBizimleilişkinizeIzeizizizizimSağlaminızIçinveweb sitelerini veya mobiluygulamalarıkullanıkullanızaolanaksağlamaksağlamakiçinkullanıyoruz。ayrıcaKişiselbilgilerinizi ticari fuarlarda veya veyadistribletütörlerizyoluylasağlamayıSeçebilirsinizveya biz biz biz elde elde edebiliriz。İlişkileriziyönetebilmemizve pazarlama ilesatışfaaliyetlerigerçekekleştirebilmiziçinbubi bi bilgileri kullanmakmeşruišruişruişranlarararararımızdandır。

AyrıcaBizimle Sosyal Medya HizmetleriYoluylaBağlantıKurmayıSeçebilirsiniz(Ör。FacebookVeya Twitter)。Bize sosyal medya hizmeti yoluyla bağlandığınızda söz konusu hizmete sunduğunuz kişisel bilgileri, bu sosyal medya hizmetinde’ geçerli Hizmet Kullanım Koşulları ve gizlilik ayarlarınıza uygun olarak toplayabiliriz.Ayrıca sizinle iletişimimizi iyileştirmemiz, ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamamız ve yerel yasaların izin verdiği alanlarda işimizi geliştirebilmemiz için bize sağladığınız bilgiye ek olarak üçüncü taraf kaynaklardan demografik bilgiler edinmeyi de tercih edebiliriz.

Kariyer Dunyanın她燕ından bireyler科赫生涯s veya benzeri web sayfalarından, üçüncü taraf iş ilanı sitelerinden, meslek fuarlarından veya doğrudan şirketlere,Koch Industries ile çalışmak için başvuruda bulunuyor. Bu süreç yoluyla iş arayanların sağladığı bilgi genellikle üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından muhafaza edilir. Bu bilgi, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde saklanabilir, global işe alım ekibimiz tarafından erişilebilir ve şirketimizdeki pozisyonlar için sizi değerlendirme amacıyla kurumsal iştiraklerimiz ile paylaşılabilir. İsim, iletişim bilgileri ve başvuruyla ilgili diğer bilgiler gibi iş arayanlar tarafından gönderilen bilgiler, işe alım için kişilerin niteliklerini değerlendirmek ve olası iş fırsatlarıyla ilgili iletişim kurmak amacıyla kullanılır. Bu bilgileri, seçim sürecinde ve sizinle iletişime geçmek için kullanmak meşru iş alanlarımızdandır ve başvurunuzu değerlendirebilmemiz için bu bilgiyi bize sağlamanız gerekecektir.

Şirketin devlete belirli kayıt tutma ve raporlama yükümlülüklerini (özellikle ABD'de) yerine getirmesine olanak tanımak için, iş arayanlar, ırk, cinsiyet, engellilik durumu veya etnik köken gibi hassas kişisel bilgileri sunmayı tercih edebilir.Bu Bilgi adayların’işeAlımiçinNitelikdeğerlendirmelerindekullanılmayacaktır。

İletişim – Web sitemizdeki "Bizimle İletişime Geçin" bağlantısından, Koch iştiraklerinin web sitelerindeki benzer alanlardan veya bu Gizlilik Politikasındaki "Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz" bölümünde sağlanan iletişim bilgileri yoluyla soru, istek veya yorumlarınız için bizimle iletişime geçerseniz, kimliğinizi doğrulamak veya soru, istek veya yorumlarınızı yanıtladığımızdanEmin Olurken Sorguyudâhiliololak takipetmekiçinKişiselbilgileriniziişleyebiliriz。

Yarışmalar, Çekilişler, Promosyonlar ve E-Ticaret Koch Industries veya ürün ya da hizmetlerimiz ile ilgili kupon talep etmeniz veya yarışma, çekiliş, promosyon ya da e-ticaret faaliyetlerinde yer almak istemeniz halinde adınız, iletişim bilgileriniz ve ödeme bilgileriniz gibi kişisel bilgileri toplayabiliriz.Bize BaşkaBirinin’Bilgisini vermeniz durumunda,Bu bilgiyi bize bizevermedenönceve bu bi bilgiyi belirirtilen usekilde kullanabilmemiziçulmemiziçinbukişidenuygunen uygun uygun oanayıAlmanızGerekekekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmekmektedir。KişiselBilgilerinizi,SizinleIletişimKurmakve iSteklerinizi vesatınalımlarınızıişlemekizinkullanmakmeşruişruişruişruişruişranlarımımımızdandır。Kişisel bilgileri meşru çıkarlarımızı karşılayacak şekilde işlediğimizde, gizliliğinizin korunmasını sağlamak ve meşru çıkarlarımızın sizin çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlüklerinizi geçersiz kılmasını önlemek amacıyla sağlam güvenceler yürürlüğe koyuyoruz.

Sözleşme Yükümlülükleri Bir sağlayıcı veya yüklenici iseniz hesabınızı oluşturmak ve yönetmek, ödemeleri işlemek ve iş ve yasal gereksinimlere uygunluk sağlamak üzere adınız, fotoğrafınız, iletişim bilgileriniz veya iş ve mali bilgileriniz gibi kişisel bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz (bu durum, uygulanabildiği yerde tıbbi testleri ve izleme gereksinimlerini içerebilir). Bilgilerinizi, sizinle olan sözleşmemizin yükümlülüklerine uyabilmek amacıyla kullanıyoruz.

geri bildirim web sitelerimize geri bildirimde bulunabilirsiniz。Bize Geri Bildirimde Bulunmak Isterseniz Si​​zdenKişiselBilgileriniziIsteyebiliriz。ayrıcaweb sitelerimizi kullanmatecrübenizedair sorular da sorabiliriz。Web sitelerimizi geliştirmek, ürünlerimizin kalitesini değerlendirmek veya ürünlerle hizmetler hakkında sizinle iletişim kurmak için sunduğunuz bilgileri kullanmak meşru iş alanlarımızdandır.

Olay/durum veİdialarbir/durum veya iddiahakkındabilgisunduğunuzdaadınız,iletişimbilgilerinizve vukuat ve vukuat veya iddiayla iDdiayla adiayla alakala al al al bilgilerii bilgileriiçernementhneyritıneritıuitıuistirıuistirıuistirıuistirıHerhangi birilgilişirketveya yasal gereksinimler ile uyumsağlamakvesoruşturmaiçinbubi bi bilgilerikullanırız。Bilgilerinizi, soruşturma sırasında gerektiği şekilde veya sunduğunuz bilgilerle ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek için üçüncü taraflara aktarabilir veya tebliğ edebiliriz.

Bilişim Teknolojileri / Fiziksel Güvenlik – Meşru iş alanlarımıza ve yükümlülüklerimize uygun olarak güvenlik tehditlerini tespit edip onlara karşı koruma sağlarken kişisel bilgi toplayabiliriz.Bilişim sistemlerimiz ve varlıklarımızın iş devamlılığını artırmak ve BT sistemlerimizin optimal performansını sürdürmek için güvenlik tehditlerini tespit etmek ve onlara karşı korumak için (ör. saldırı, virüs, kötü amaçlı yazılım, istenmeyen posta, kimlik avı, kötü amaçlı web içeriği) çeşitli BT araçları kullanıyoruz.Aynı şekilde, tesislerimizin fiziksel güvenliğini sağlayabilmek için yerel yasaların izin verdiği şekilde, Şirket mülkündeyken varlığınızı belgeleyebilir veya kimliğinizi doğrulayabilir, gözetim sistemleri ve/veya konum takibi kullanabiliriz.

KişiselBilgilerindiğerkullanımlarıSunduğunuzKişiselBilgileri,MeşruIşruişranlarımımızaUygunuygun oallak dahili geneli genel genel genel genel genel genel genel genel genel geneliSamaçlarararıkapsamındakapsamındakapsamındakapsamındakapsamındaKullanabilirir。Bu amaçlar arasında web sitelerimizin yönetimi, veri analizi, sahteciliği önleme ve yasal yükümlülüklerimiz, standartlarımız, politikalarımız ve prosedürlerimize uyum sağlama (yani uygulanabildiği yerde durum tespit kontrolü ve yaptırım taraması) yer alır.

Burs, Hibe ve Ödüller Koch Industries tarafından verilen burs, hibe veya ödüllere başvururken adınız, iletişim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, iş bilgileriniz, nitelikleriniz, ödülleriniz gibi kişisel bilgilerinizi sunabilirsiniz.seçimSürecindeSağladıınızBilgilerikullanmak,SizinleIletişimKurmakkurmakvealıcıların列出了sisiniyayınlamakmeşruişruişruişruişranlarararımımızdandır。BaşvurunuzuDeğerlendireBilmemiziçinistenen bilgilerisağlamanızGerekmektedir。

Yasalar gereğince belirli kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için açık izninizi alabiliriz (örneğin, doğrudan pazarlama faaliyetlerimizle ilgili olarak veya hassas kişisel bilgileri işlediğimizde).KişiselBilgileriniziişlemekiçinOusizinınızıiStersek,bu gizlilikpolitikasınınSonundakibilgilerikullanıpbizimleiletipebimle iletiiletişemegeçerekekerekekerekiistediğinizzamanizizzamanOnayınınıenızıgeriiiziziziziziziziziziziziziz。

Otomatik YollarlatopladığımızBilgiler

Web sitelerimizi ve uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde ve etkileşimde bulunduğunuzda, web sitemizi ziyaretçilere en iyi şekilde uyarlayabilmemiz için özel kimliğinizi ayrıca ortaya koymayan "Diğer Bilgiler” toplayabiliriz. Toplayabileceğimiz Diğer Bilgilere ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının bu bilgileri nasıl toplayabileceğine dair örnekler şunları içerir:

Toplu Bilgiler Toplu kullanıcı bilgileri, sizi veya başka bir kullanıcıyı kişisel olarak tanımlamaz (örneğin, belirli bir telefon alan kodu olan kullanıcılarımızın yüzdesini hesaplamak için kullanıcı bilgilerini toplayabiliriz).Toplu verilere bu Gizlilik Politikasına uygun biçimde davranılır.

Uygulama Kullanım Verileri Bir Uygulamayı indirip kullandığınızda, biz ve servis sağlayıcılarımız, cihazınızdaki uygulamanın sunucularımıza ulaştığı tarihi ve saati, cihazınızdaki numaraya göre uygulamaya hangi bilgi ve dosyaların indirildiği gibi uygulama kullanım verilerini takip edip toplayabilir.

Tarayıcı ve Cihaz Bilgileri Bazı bilgiler birçok tarayıcı tarafından otomatik olarak cihazınız yoluyla toplanmaktadır; örneğin, bilgisayarınızın türü, işletim sistemi adı ve versiyonu, cihaz üreticisi ve modeli, internet tarayıcı türü ve kullandığınız çevrimiçi hizmetlerin adı ve sürümü (örneğin Uygulamalar).Bu bilgiyi çevrimiçi hizmetlerin doğru çalışıp çalışmadığından emin olmak için kullanıyoruz.

Çerezler Çerezler, doğrudan kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya mobil cihazda saklanan bilgi parçalarıdır.Çerezler, tarayıcı türü, çevrimiçi hizmetlerde geçirilen zaman, ziyaret edilen sayfalar, yönlendiren URL ve diğer toplu web sayfası trafik verileri gibi bilgileri toplamamıza izin verir.Biz ve hizmet sağlayıcılarımız bu bilgileri güvenlik amaçlarıyla, gezintiyi kolaylaştırmak, bilgiyi etkin bir şekilde görüntülemek, istatistiksel bilgi toplamak ve çevrimiçi tecrübenizi kişiselleştirmek için kullanıyoruz.

。çevrimiçiReklamımızave pazarlama e-postalarımızaverilenyanıtlarıizlemekiçincerezerezerezerizlerive dii teknolojileri kullanabiliriz。naiüeLeritarafındanbelirlenenkelerezkullanıylabuilgialanınaDayalınealıreklamcıığıadresten devredrestendevredışıBırakabilirsiniz:İlgiAlanınaDayalıReklamcıığıdevreDışıBırakmak,çevrimiçiReklamlarıGörmeyeceğinizAnlamınaGelmınaGelmez。devredışıbıraktığınızşirketveyaşirketlerinartıkilgialanınızaGöreReklamGöreRekllamGöredekllamGösermeyeceğianlamınaGelir。

。Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek ya da yargı yetkinize bağlı olarak, izlenme tercihlerinizi ayrı olarak gönderilen çerez bildirimlerinde veya yayınlanmış bir çerez yöneticisi yoluyla belirtilen şekilde yöneterek, çerezleri kabul edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz.Öteyandançerezlerikabul etmezseniz,çevrimiçiHizmetlerikullanırkenBazırazırahatsırahatsıkilklaryaşayabilirsiniz。Örneğin,bilgisayarınızıtanıyamayabilirizve buyüzden她的ziyaretinizde yenidengirişyapmanızyapmanızgerekebilir。ayrıcabizden sizin ilgi veihtiyaçlarınızlaAlakasıOlmayanreklam veya ineriler alabilirsiniz。Anda,YasalargereğiYapmakZorundaolduğumuzYargıyargıYatkileridışında,“İzleme”SinyallerineKarşılıkvermiyoruz。

IP-адреса Ваша IP-адреса — це номер, який автоматично призначається для Вашого комп'ютера, який використовує Ваш Інтернет-провайдер (ІП).Bir kullanıcı, çevrimiçi hizmetlere eriştiğinde, ziyaret zamanı ve ziyaret edilen sayfa(lar) ile birlikte sunucu günlükdosyalarımızaip adresi iletanımlanabilirve kaydedilebilir。IP ADRESI TOPLAMAK Standart Bir Etkinliktirveçoğu网站,Uygulama vediğerhizmetlertarafındanotomatik otomatik otomatikolygulanır。IP Adreslerinikullanımseviyelerini hesaplama,Sunucu QualitylerinitanımlamaveçevrimiçiHizmetlerimiziyönetmegibiamaçlarlaKullanıyoruz。web sitemizeziyaretçilerinDünyanınHangiBölgelerindenGeldiğinianlamakiçinip adresinizdenyaklaşıkKonumunuzıkkonumunuzuda alabiliriz da alabiliriz。

Coğrafi Konum Bazlı Hizmetler – Bize izin verdiyseniz, örneğin, uydu, cep telefonu kulesi, Wi-Fi sinyalleri veya diğer teknolojileri kullanarak cihazınızın coğrafi konum verilerini (yani cihazınızın fiziksel konumu) toplayabiliriz.CihazınızınFizikselkonumunu kullanarak尺寸konumbazlıhizmet veiçeriksunabiliriz。

Örneğin, bazı uygulamalarımız, mobil cihazınız vasıtasıyla konumunuz hakkında bilgi toplamamıza izin veren teknolojilerin kullanımını kabul ederek konum bazlı teklifler almaya kaydolmanıza olanak tanır.buÖzelliklerimobilcihazınızdaEtkinleştirerektekliflerialmayıuygulamayoluyla(ilkgirişinizdeveya daha daha daha sonra)Ek olarak, iş uygulamalarımızdan birini mesleki faaliyetlerinizi yerine getirmede kullanmak için indirirseniz, siz ve diğer kullanıcıların yararına bilgi sağlamak için mobil cihazınızın coğrafi konumunu (bu verinin toplanmasına rıza gösterirseniz) toplayabiliriz.Örneğin, bir motorlu taşıyıcı sürücüsüyseniz ve motorlu taşıyıcı lojistiği için tasarlanmış iş uygulamalarımızdan birini indirirseniz, bir gönderinin durumunu izlemek için mobil cihazınızın coğrafi konumunu toplayıp (buna rıza gösterirseniz), bunu müşteriler, nakliyatçılar veya taşıyıcılar için diğer lojistik hizmetlerine sağlayabiliriz.

Piksel Etiketleri veya Benzer Teknolojiler Piksel Etiketleri (web işaretçisi ve temiz GIF’ler olarak da bilinir), başka birçok şeyle beraber, çevrimiçi hizmet kullanıcılarının hareketlerini takip etmek (e-posta alıcıları dahil), pazarlama kampanyalarımızın başarısını ölçmek ve çevrimiçi hizmetlerimizin kullanımıyla tepki oranlarının istatistiklerini derlemekle bağlantılı olarak kullanılabilir.Ayrıca, hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili bilgi toplayıp analizini yapmak ve faaliyetlerle eğilimler hakkında rapor oluşturmak için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanan Google Analytics ve Facebook Pixels kullanıyoruz. Bu hizmetler, diğer web sayfalarının, uygulamaların ve çevrimiçi kaynakların kullanımıyla ilgili bilgi toplayabilir. Google’ın uygulamalarıyla ilgili bilgi edinmek için www.google.com/policies/privacy/partners/ adresine gidebilir, Google Analytics’i devre dışı bırakan tarayıcı eklentisini dehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptoutAdresinden Indirerek列出了登山。Facebookuygulamalarınıhttps://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=Ad_preferencesadresine gidiphttp://www.aboutads.info/choicesvehttp://www.youronlinechoices.euAdreslerini Ziyaret EderekKatılmamayıUygunGörebilsiniz。

Bilginizi Kimlerle Paylaşıyoruz

KişiselBilgilerinizisatmıyoruz。Fakat bilgilerinizisağladıınızAndanitibaren ve/veyaaşağıdakidurumlardaaçıklandıklandığışekildepaylaşabiliriz:

Ticari Devirler Kişisel bilgilerinizi, kullanım bilgilerinizi ve hakkınızdaki diğer bilgileri, varlıklarımızın bir kısmına veya tamamına sahip olan taraflara, ayrıca avukat ve danışmanlara açıklayabiliriz.Bilgilerinizi birAlıcıyaAktarırsak,alıcınınBilgilerinizibu gizlilikpolitikasınaUygunigunbiçimdeKullanmasıIçinmakinMakulçabayıGöster-gööster-gööster-gööstreğiz。Ayrıca, herhangi bir iflas veya yeniden düzenleme süreci bize veya karşımıza getirilirse bilgileriniz üçüncü taraflara satılabilecek veya devredilebilecek bir şirket varlığı olarak düşünülebilir.

Kurumsal İştirakler –Koch Industries dâhilinde ve Koch iştirakleri ile bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla, sunduğunuz bilgileri (örneğin siparişleriniz, sorularınız, uygulamalarınız veya web sayfası kullanımınız gibi bilgiler) paylaşabiliriz.Bunu, işimizi daha verimli bir şekilde yürütmek ve müşterilerimizi iş kollarında daha iyi anlamak içinyapıyoruz。

Emniyet Teşkilatları, Mahkemeler, Düzenleyiciler, Hükümet Yetkilileri ve Diğer Üçüncü Taraflar Bilgilerinizi üçüncü taraflara şu sebeplerle aktarabilir veya ifşa edebiliriz: (i) yasal bir zorunluluğa uymak, (ii) kanunun bunu gerektirdiğine samimiyetle inandığımızda, (iii) soruşturma yürüten hükümet yetkililerinin talebi üzerine,(iv) politikalarımızı, Kullanım Şartlarını ve ve diğer sözleşmeleri doğrulamak veya uygulamak ya da Koch Industries’in, müşterilerimizin veya diğerlerinin haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak için, (v) acil bir duruma cevap vermek için, (vi) fiziksel zarar veya finansal kaybı önlemek veya şüpheli ya da mevcut yasadışı faaliyetle ilgili bir soruşturmayla alakalı ifşanın gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüzde, ya da (vii) üçüncü partilerin, hizmetlerimizi kullananların veya kamuoyunun haklarını, mülklerini, emniyetlerini ya da güvenliklerini korumak için.

Pazarlama Ortakları Bazı durumlarda, bazı ağ reklam şirketleri ve yayıncıların sayfalarımızdaki kişisel bilgileri toplamalarına izin verebiliriz.Ayrıca ve kanunen izin verildiği durumda, iş ortaklarımız, bu tür iş ortaklarının verileriyle bir araya getirdiğimiz kişisel bilgilere erişim sağlayabilir. Bu birleştirilmiş bilgi takımını kullanarak iş ortaklarımızla yaptığımız iş birliği, size özel promosyon iletişimlerini ortaklaşa göndermek içindir. Bu ortak iletişimleri almamayı tercih ederseniz, bu tür iletişimlerde yer alan yönergeleri takip ederek listeden çıkabilirsiniz.

KişiselOlmayanbilgiler toplukullanıcıiStatistikleri,demografik bilgiler vekullanımBilgilerigibiKişiselolmayan bilmayanbilgileriüçüncüncüncüncüncüncünfarraPaylaPaylaSabiliririz。

İzninizlePaylaşımHizmetleriz尺寸üçüncüncüncütaraflardanbilgi veya pazarlama tekliflama teklifleri alma veya bilgilerinizinibilgilerinizinüçüncüncüncünflarlaPaylaSpaylaS paylaS paylaSpayllaşılmasılmasılasılasılasılasılasılasılasılasınaIzinizin vermeme sexeneini sunabiliriririririririririr。KişiselBilgilerinizinpaylaşılmasınıkabulederseniz,kişiselBilgilerinizüçüncüncüncüncüncüncüncüncüngizlilikbildirimi vei i从

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları Taleplerinizi yerine getirmek, hizmetler yoluyla size çeşitli özellikler, hizmetler ve materyaller sunmak, sorularınızı yanıtlamak ve bu Gizlilik Politikasının Bilginizi Nasıl Kullanıyoruz bölümünde açıklanmış diğer amaçlar için, kişisel bilgilerinizi veya kullanım bilgilerinizi bizim adımıza (veya ortaklarımızın adına) işlev gerçekleştiren üçüncü taraflarla,ÖrneğinAşağdaBelirtilensirket veya bireylerle,Paylaşabiliriz:Sayfalarımızıbarındıranveyaişleten;Veri Analiz Eden;MüşteriHizmetleriSağlayan;ürünörnekleriyollayan veyaÖdemeleriyöneten;Reklamcılar;sponsorlar veya promosyonlarımıza, e-ticaret faaliyetlerimize katılan veya yöneten, pazarlama ve promosyonel destek sağlayan (örneğin kazananların seçimi, ödüllerin verilmesiyle ilgili ve kanun gereği kazananlar listesindeki gibi) veya risk yönetimi, uyumu, yasal ve denetim fonksiyonlarına yardımcı olan diğer üçüncü taraflar.BuhizmetSağlayıcıları,BizimAdımızaHizmıshizmetvermek vermek veya yasal gerekliliklere umakiçingereklibilgileri kullgileri kullanma ya daaçıkilameklamakonusunsunsunsundaausunsundaausundaatarafımızcaofkilendirilmekektedir。

İşletmeler Arası İşlemler – İşletmeler arasındaki işlemleri kolaylaştıran bazı uygulamaları kullanıma sunuyoruz (örneğin, yük teslimatı veya teslim almaya yardımcı olan nakliye uygulamaları). İş uygulamalarımızdan birini kullanırsanız, siz diğer kullanıcılar arasındaki işlemler ve iletişimi kolaylaştırmak için bilgilerinizi uygulamanın diğer kullanıcılarıyla paylaşabiliriz.

全球bir的bir sirketinparçasıololarakfaaliyetGösterdiğimizden,YukarıdaBelirtilenalıcılararularunuunuzkonumun(veya bizim hizmem- hizmet sape-metSaumminuz)aşağıdaki“kişiselbilgilerinuluslararasınakli”bölümüneBakarakairıntılıntılıbilgibilgi edinebilirsiniz。

hakkınızdakiotomatik kararlar

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda kullanarak hakkınızda otomatik kararlar verebiliriz:

 • İşeAlımiçinCokSayıdaBaşvuruSahibinideğerlendirmedeotomatikişlemKullanılabilir。buamaçlariçinsizden bir profiloluşturmanızıveyayınlanmışişgereksinimleriylekarşılaştırmaktırmakuzere yzereneklerinizideğerlendirmemekiçiniçiniçiniçiniçleiçleIlgiliibilgiliibirkaçsoruCeevaplamanIsteiiz。SonrasındaHangiadaylarıneççimSürecindebir sonrakiadımaGeçmesineIzinizinverileceğinibelirlemeki bir bir algoritma kullitmakullanılabilir。Bu Veri veiişleminGerekliolduğunuDüşünüyoruz,çünkübizeIşeAlımdaen uygun uygunbaşvuranıSeçmememizdeyardımcıoluyor。Budeğerlendirmeninsonucu,başvurduğunuzpozisyoniçin大小bir teklifyapılıpYapılıpYapılmayacağıüzerindeetkili olabilir。

Bu Gizlilik Politikasının “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde sağlanan iletişim bilgileriyle bize ulaşarak otomatik karar verme, otomatik karar verme kullanım sebebimiz hakkında daha fazla bilgi talep edebilir veya yerel kanunun gerektirdiği durumlarda otomatik bir kararın gözden geçirilmesini isteyebilirsiniz.

KullanıcıTarafındanOluşturulmuşİçerik

bazıhizmetleriz ve sosyalağözellikleriz,Sizin HerkeseAçıkGönderimdeBulunmanızızıSağlayabilir。buşekildepaylaştığınızGönderikamuoyu bilgisinedönüşürve bu guizlilikpolitikasıkapsamındandançıkar。WebSayfalarımızınbazınallarıve sosyal medyasayfalarız,kullanıcılarınKochIndustries veyaiştiraklerineKişiselBilgiGöndermeleriniisağlayabilir。Bunun Gibi Bilgiler Web Sayfasının’GizlilikPolitikasınaUygunuygun olarakkullanılacaktır。İlanlar,Mektuplar vediğerGönderilerKoch Industries inMülkiyetineGeçeservevetamamıVeyabirparçası,adınızdâhilolmak olmak ulmaküzere,herhangi biramaçveyabiramaçveyaNedenlenedenle yendenle yenidenundenudendenudende。

DiğerSayfalaraBağlantılar

WebSayfalarımızVeiletişimleriz,SosyalAğlarve OrtakMarkalaşmasMasımasınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınınımolarlogomuzu(logolarımızı)Koch IndustriestarafındansunulmayanBağlintılintıhizmetleriçinbuwebsayfalarındabulunan hizmet hizmet veyaiçerikleriniçberlineiçbirindenhiçbirindensorumline sorumludeğiliz。üçüncütarafhizmetleri veya websayfalarınaBilgisunar vekullanırsanız,bu sayfalardaki gizlilikipolitikasıpolitikasıve hizmetsartlarıgeçerligeçerliolacaktır。kişiselBilgileriGöndermedenÖnceziyaretettiğinizwebsayfalarınınInıngizlilikpolitikalarınınınınınınınınızızıöneririz。

Kişisel Bilgileri Nasıl Koruyoruz

Bilgilerin hassasiyetiyle orantılı olarak, sunduğunuz bilgilerinizin kayıp, yanlış kullanım veya yetkisiz erişim, ifşa, değişim ve tahribine karşı kişisel bilgileri korumak için makul idari, teknik ve/veya fiziksel koruma önlemlerini ve uygun güvenlik önlemlerini alıyoruz.AncakKişiselBilgilerinizinGüvenliğiniGarantiEdemeyiz,çünkühiçbirElektronikveri iletimi veya bilgi bilgi depolamayöntemiyöntemiyöntemitamamen tamamengüvenlideğildir。Bilgilerinizi etkileyen bir olayaktarırsabunuaraştırıpGereklitümraporlamayükümlülülüklerineUyacağız。

Kişisel Bilgilerin Uluslararası Nakli

Koch Industries, Amerika Birleşik Devletleri merkezli birçok ülkede iş yapan global bir şirkettir.Bilgilerinizi Koch Industries, iştirakleri, hizmet sağlayıcılarımız ve sizin ülkeniz dışında yer alabilecek üçüncü taraflar arasında paylaşabiliriz.Bu çeşitli ülkelerin veri koruma yasaları sizin ülkenizdekinden farklı olabilse de, kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasında açıklandığı gibi ve kanuna uygun biçimde ele alındığından emin olmak için uygun önlemler (örneğin sözleşme taahhütleri) aldık.AvrupaBirliğiDışınaVeriNakillerinde Bu,Avrupa KomisyonuTarafındanonaylananStandartSözleşmeMaddeleriniIçerir。Kullanılan uygun önlemler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu Gizlilik Politikasının “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde sunulan iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşın.

Kişisel Bilgiler Ne Süreliğine Tutuluyor

SizinlebiririşkimizLoduğuSüreceKişiselBilgilerinizisaklayacağız。SizinleIlişkimizSonlandığıZamanKişiselBilgilerinizibilgileriniziaşağıdakileriyapmamızızısağlayacakbirsüreboyencaSüreboyuncaSaklayacağız:

 • Analiz ve/veya denetimamaçlıişkayıtlarınıkorumak
 • kanunlarkapsamındaKayıttutma gerekliliklerine uymak
 • Mevcut veyaolasıyasaliddialarısavunmak veya getirmek
 • Hizmetlere dair herhangi bir şikâyete değinmek

kişiselbilgilerinizi buamaçlariçintartıkGerekmediğindesileceğiz。Teknik nedenlerden ötürü sistemimizden tamamıyla silemediğimiz herhangi bir bilgi varsa, verilerin daha fazla işlenmesini veya kullanılmasını önlemek amacıyla uygun önlemleri alacağız.

kişiselBilgilerinizleİlgiliHaklarınız

Kişisel bilgilerinizle ilgili yerel yasalara tabi olarak belirli haklara sahip olabilirsiniz. Bunlar aşağıdaki hakları içerir:

 • kişiselbilgilerinizeerişim;
 • sizin hakkınızda tuttuğumuz bilgileri düzeltme;
 • Kişiselbilgilerinizi silme;
 • KişiselBilgilerinizinkullanımınıKısıtlama;
 • KişiselBilgilerinizinkullanımınaKarşıçıkma;
 • Mümkünse,kişiselbilgilerinizikullanmızadairverdiğinizizni gerigeriçekme;
 • kişisel bilgilerinizi kullanılabilir bir elektronik biçimde alıp onu üçüncü bir tarafa iletme (veri taşınabilirliği hakkı) ve
 • (mümkünse) yerel veri koruma yetkilinize şikâyette bulunma.

bilgilerinizdeğişirseveya sizinle ilgilituttuğumuzBilgileryanlışsa,bilgilerinizigüncellemekelemekeveyaDüzeltmekizeltmekibizimle bizimleiletişimeCeçmeniziösejçmeniziöneririz。lütfenkimliğiniziDoğrulamakve isteklerinizi cevaplamakiçinsizdenyüksekihtimalle ek bilgi bilgi talepeDeceğimiziunutmayın。Yerel yasalar çerçevesinde kurulu sınırlamalara tabi olan geçerli haklarınızı tartışmak veya uygulamak isterseniz, lütfen bu Gizlilik Politikasının “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz” bölümünde sunulan iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.尺寸Makul BirSüreveçerliYasalartarafındanbelirlenenZamanSınıralıiçindeCevapvereceğiz。

Çocuklar

Hizmetleriz genel ololak 16yaşındanKüçükçocuklarahitap etmemektedir。Ebeveven Izni Olmadan 16YaşAltıHiçkimsedenbilerekKişiselBilgiPorplamıyoruz。ebevevenonayıolmadan 16yaşaltıbirçocuğunKişiselBilgisinitopladığımızıfarkfark fark edersenizlütfenuygunişlemiyapabilmiz yapabilmiziçinbizebize bize bildirimde bulunun。

Eyalettarafından伊斯滕嫩bildirimler

加利福尼亚: California’da ikamet ediyorsanız ve bize kişisel bilgilerinizi sunduysanız, bizden kişisel bilgilerinizi ayrı tüzel kişilik olan bağlı şirketlerimiz dâhil olmak üzere üçüncü taraflarla doğrudan pazarlama amacıyla paylaşmamamızı isteyebilirsiniz.lütfenbize bu gizlilikpolitikasınınbizeNasılulaşabilirsinizBölümündekiIletişimBilgilerindenbilgilerinden bizlereulaşaraktercihinizi bildirin bildirin。Georgia-Pasifik加利福尼亚Tüketicileri,BurayaTıklayarakGeorgia-pasifik californiatüketicigizlilik bildirimineerişebilirler。

GizlilikPolitikamızdakiGüncellemeler

Zaman Zaman Bu GizlilikPolitikasınıDeğiştireBilirveyaGüncelleyebiliriz。GizlilikPolitikasınınüstKısmında她的Zaman en neZamanGüncellendiğiniBelirteceğiz。Bu GizlilikPolitikasındaönemliDeğişikliklerYaparsak,BudeğişikliklerisizeBildireceğiz。AksiBelirtilmedikçe,BütündeğişikliklerGönderimdenHemen Sonrageçerliolacaktır。Bu Gizlilik Politikasında yapılacak değişikliklerin işlemin doğasında veya sizin üzerinizde önemli bir etkisi olacaksa, haklarınızı kullanma fırsatına sahip olabilmeniz için size ön bildirimle zaman vereceğiz.

BizeNasılulaşabilirsiniz

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa ya da bizden hakkınızdaki bilgileri veya tercihlerinizi kaldırmamızı ya da güncellememizi isterseniz lütfen bizimlegizlilikgirişi网络格式'nu kullanarak veyaaşağıdakiuyguniletişimadresine yazarakiletişimeGeçin:

科赫工业公司
科赫工程解决方案有限责任公司
合规部
P.O.方框2256
威奇托,KS 67201-2256,美国
乐动足球彩票Flint Hills Resources,LLC
合规部
P.O.方框2256
威奇托,KS 67201-2256,美国
Invista Equities,LLC
合规部
P.O.方框2936
Dikkatine:Uyum&Etik ofisi
威奇托KS,67201-2936,美国
乐动官网乔治亚 - 太平洋有限责任公司
Gizlilik Ofisi
P.O.框105605
亚特兰大,佐治亚州30348,美国
Guardian Industries Holdings, LLC
合规部
哈蒙路2300号
Auburn Hills,MI 48326,美国
Molex,LLC
合规部
2222惠灵顿法院
Lisle,伊利诺伊州60532-1682
Koch Ag & Energy Solutions, LLC
合规部
P.O.方框2985
威奇托,KS 67201-2985,美国
Koch Minerals&Trading,LLC
合规部
P.O.方框2256
威奇托,KS 67201-2256,美国
Koch Business Solutions,LP
合规部
Veri Koruma Görevlisi
P.O.方框2256
威奇托,KS 67201-2256,美国